Advies instandhoudingsdoelstellingen Schorren en Beneden-Schelde

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Koen Van den Heuvel
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 houdende vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone ‘BE 2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde’