Advies genetische rijkdommen: nalevingsmaatregelen Protocol Nagoya

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
Voorontwerp decreet betreffende de toegan tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit hun gebruik

Contact