Advies genetische rijkdommen: nalevingsmaatregelen Protocol Nagoya

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
  Joke Schauvliege
  Voorontwerp decreet betreffende de toegan tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit hun gebruik

  Thema's en trefwoorden