Advies data-actieplan 2023

advies op eigen initiatief

De SERV waardeert dat het data-actieplan 2023 meer dan dat van 2022, aandacht heeft voor synergiën tussen acties. Dat was een uitdrukkelijke vraag van de SERV om meer samenhang en efficiëntie te realiseren en een overheidsbrede cultuur van datadeling te stimuleren. Het is daarnaast positief dat het plan extra acties bevat op het vlak van Artificiële Intelligentie. Tegelijk vraagt de SERV om vast te houden aan de ambities van de Vlaamse datastrategie.

De voortgang in het data-actieplan 2023 blijft eerder beperkt tegenover de aanbevelingen in het SERV-advies uit 2022. De nadruk ligt opnieuw op operationele acties, eerder dan op het invullen van strategische lacunes. Bijkomende initiatieven moeten er beter in slagen alle beleidsdomeinen te bereiken en te engageren, o.a. door hen aan te moedigen om binnen het kader van de algemene Vlaamse datastrategie werk te maken van een eigen datastrategie. Dat moet ook leiden tot een meer exhaustief data-actieplan, want de actielijst lijkt door de vrijwillige input van de beleidsdomeinen momenteel niet volledig.

Daarnaast ziet de SERV bij de uitvoering van het data-actieplan 2023 en de opmaak van het data-actieplan 2024 enkele blijvende werkpunten. Het gaat dan over datagedreven beleidsondersteuning, datageletterdheid, interbestuurlijke data-uitwisseling, de governance van authentieke gegevensbronnen, het beleid rond Open Data en het versterken van synergiën tussen acties.