Advies besluit milieueffectrapportage

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de milieueffectrapportage

In een gezamenlijk advies over het ontwerpbesluit milieueffectrapportage verwelkomen de SERV en de Minaraad de volgende stap in de modernisering van de m.e.r. procedure die inzet op verdere vereenvoudiging, betere kwaliteit van milieubeoordelingen en digitalisering. Met oog op correcte toepassing vragen ze wel een artikelsgewijze inhoudelijke toelichting van de bepalingen. Ook is afstemming nodig met de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en moet meer aandacht gaan naar capaciteit zowel bij de bevoegde overheden als bij de MER-deskundigen en -coördinatoren. Bij plannen en programma’s moet het MER zo spoedig mogelijk in het proces komen, zodat het kan gebruikt worden voor het alternatievenonderzoek en als onderbouwing van strategische beleidskeuzes. De digitale screeningtool kan een grote meerwaarde vormen maar moet laagdrempelig en correct uitgevoerd worden.

Samenwerking met
Minaraad

Contact