Advies algemene verordening gegevensbescherming

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Liesbeth Homans
Voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan algemene verordening gegevensbescherming

Contact