Advies algemene verordening gegevensbescherming

    advies op vraag
    Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
    Liesbeth Homans
    Voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan algemene verordening gegevensbescherming

    Thema’s en trefwoorden