Advies AGIOn

    Advies voorontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs'

    Advies voorontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs'

    Thema's en trefwoorden