Vlaams minister-president mee aan tafel van Vlaams sociaal overleg

Vandaag schuift minister-president Geert Bourgeois mee aan de tafel van het Vlaams sociaal overleg voor een ontmoeting met de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. Tijdens deze ontmoeting vraagt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bij de minister-president aandacht om nog deze legislatuur een aantal belangrijke dossiers af te ronden.

Veel werk op overlegtafel

Het akkoord over vorming en opleiding dat de Vlaamse Regering en de sociale partners in juli 2017 afsloten, moet nu snel zijn beslag krijgen. Ook het positief onthaalde actieplan werkbaar werk moet dit jaar uitgevoerd worden. Daarnaast wil de SERV de bakens uitzetten voor een digitale agenda voor Vlaanderen met speciale aandacht voor digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt en circulaire economie. Twee thema’s die er anno 2018 voor de werkgevers en werknemers samen echt toe doen. De SERV wil daarom een breed maatschappelijk draagvlak creëren met een visie en concrete oplossingen en zo zijn impact op het beleidsproces in Vlaanderen versterken.

Sterk door overleg

Via de SERV hebben bijna 2 miljoen werknemers en werkzoekenden en ca. 150 000 ondernemers, bedrijven en organisaties een stem in het sociaal overleg. De sociale partners kunnen op die manier samen meer betekenen voor het sociaal-economisch beleid, de politiek, en de samenleving dan elk apart. Ze zijn samen sterk door overleg.

Hans Maertens, voorzitter SERV: “Het Vlaams sociaal overleg levert kwaliteitsvol advieswerk en sluit akkoorden af over actuele thema’s waarmee de Vlaamse Regering aan de slag kan. Het vraagt tijd, maar als we het goed aanpakken , dan is zo’n SERV-advies of akkoord tussen sociale partners van groot maatschappelijk belang, net omdat we zoveel gezinnen en ondernemingen vertegenwoordigen.”

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “De Vlaamse Regering hecht veel belang aan een sterke samenwerking tussen en met de sociale partners. Sterk en ambitieus sociaal overleg draagt ertoe bij dat Vlaanderen koploper is op tal van domeinen. Het is onze opdracht en uitdaging om samen de toekomst voor te bereiden.”

Contact