Caroline Copers is voorzitter SERV 2019

    Caroline Copers (ABVV) zit dit jaar de SERV-vergaderingen voor en leidt namens de sociale partners de gesprekken met de regering. Danny Van Assche (UNIZO) is dit jaar voor het eerst ondervoorzitter.

    In 2019 zet de SERV via studie- en advieswerk verder in op de economie en arbeidsmarkt van de toekomst (o.a. digitalisering en circulaire economie). Met de aankomende verkiezingen in mei maakt de SERV een prioriteitennota op en houdt de begroting 2014-2019 tegen het licht. Tot slot gaat er in het voorjaar van 2019 ook een nieuwe werkbaarheidsenquête de deur uit naar 40 000 werknemers en 12 000 zelfstandige ondernemers.

    Het is de vierde keer dat Caroline Copers het voorzitterschap van de SERV opneemt. Niemand deed haar dat voor.

    Thema's en trefwoorden