SERV academie

De wisselwerking tussen de sociale partners en het Kenniscentrum Data en Maatschappij rond AI

Webinar op dinsdag 22 juni 2021 van 9.30 u. tot 12 u.

Artificiële intelligentie is niet langer een hype maar een realiteit die langzaam maar zeker ingang vindt in het economische en maatschappelijk weefsel. Ondanks de waarneembare progressie heerst er nog twijfel, niet iedereen en niet elke organisatie gaat zomaar overstag. De stappen vooruit in de adoptie van AI hangen samen met één sleutelwoord: vertrouwen. Vertrouwen in AI moet gewonnen worden bij alle geledingen van de samenleving: de burger, het bedrijfsleven, de werknemer, de overheid en het maatschappelijk middenveld, in het bijzonder de sociale partners. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, onder meer en al naargelang de doelgroep, door betrouwbare AI te ontwikkelen die transparant en verklaarbaar is, door opleiding en kennisopbouw, door experimenteerruimtes, door informatie en sensibilisering, door een robuust juridisch-ethisch kader en last but not least door sociaal overleg. Het Kenniscentrum Data & Maatschappij dat in het flankerend beleid rond AI een bijzondere positie inneemt, maakt van de vertrouwenskwestie één van de topprioriteiten in het meerjarenplan 2021-2025.

Dit webinar tast mogelijke pistes af die kunnen bijdragen tot een versterkte en efficiëntere wisselwerking tussen de sociale partners en het Kenniscentrum. AI is immers voor tal van bedrijven en werknemers nog een ‘ver van mijn bed’ verschijnsel, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het Kenniscentrum én de sociale partners kunnen samen stappen zetten om de kennismaking en de omgang met AI te faciliteren en behapbaar te maken. Hiermee kan een belangrijk vertrouwenssignaal uitgaan naar het bedrijfsleven en de werknemers.

Programma

  • Verwelkoming en inleiding door Ann Vermorgen, voorzitter SERV.
     
  • Het Kenniscentrum, haar activiteiten en haar plannen om ondernemingen en bedrijven meer vertrouwd te maken met AI: Rob Heyman, coördinator Kenniscentrum Data & Maatschappij.
     
  • De sociale partners, artificiële intelligentie en het Kenniscentrum: Dieter Somers, Paul Roevens, Koen Repriels en Elisabeth Geenen.
     
  • Gedachtewisseling tussen sprekers en deelnemers, moderator: Sandra Hellings, studiedienst SERV.
 
22 juni 2021, 09:30 - 22 juni 2021, 12:00