Rondetafel bestuurlijke handhaving

Op 17 februari 2020 organiseerde de SERV een rondetafel over het kaderdecreet bestuurlijke handhaving naar aanleiding van de geplande evaluatie ervan door de Vlaamse Regering. Dit event kwam tot stand in overleg met het kabinet van de minister bevoegd voor justitie Zuhal Demir en de Cel Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid.

Academici, praktijkmensen en sociale partners gaven hun reflecties op het decreet en de problematiek van bestuurlijke handhaving. Uit de rondetafel blijkt dat verdere verbeteringen aan het kaderdecreet mogelijk zijn. Ook zijn bijkomende dialoog en inspanningen wenselijk om het decreet via sectorale decreten in praktijk te brengen.