Kick off nulmetingtraject

Kick off nulmetingtraject -  woensdag 5 mei van 10u. tot 12u

De addenda non-discriminatie en inclusie werden recent goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze addenda bevestigen jullie sterke ambitie om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken en verder te blijven inzetten op een inclusieve werkvloer. 

Heel wat sectoren beslisten bovendien in te gaan op de vraag om een nulmetingstraject - al dan niet in aangepaste vorm - uit te voeren in de huidige convenantperiode. Het departement Werk en Sociale Economie en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) willen jullie graag bijstaan in de opstart en uitvoering van dit traject. 

Om het nulmetingstraject verder te kunnen vormgeven met aandacht voor de specificiteit van elke sector nodigen wij jullie graag uit voor een eerste online kick-off sessie op woensdag 5 mei van 10u. tot 12u. waarbij de sectorale vragen en opmerkingen centraal staan. 

Schrijf je in via onderstaand webformulier.

 

5 mei 2021, 10:00 - 5 mei 2021, 12:00