Advies van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw. Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Advies van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw. Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Het besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. evenredige arbeid sdeelname en diversiteit??bevat de mogelijkheid om bedrijven te clusteren. De bouw kent voornamelijk kleine bedrijven.Het ontwerpen van een kaderplan waar bedrijven kunnen toetreden op het ogen