Advies van de sectoriële commissie goederenvervoer over de uitbreiding van de Europese Unie, het acquis communautaire en de impact ervan op de transportsector

Advies van de sectoriële commissie goederenvervoer over de uitbreiding van de Europese Unie, het acquis communautaire en de impact ervan op de transportsector

De sectorcommissie goederenvervoer heeft op 12 november 2003 en Advies uitgebracht over de gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie voor de transportsector. De commissie wil haar bezorgdheid uiten over de reële gevaren en bedreigingen voor d