Advies over de operationalisering van het concept personen met een arbeidshandicap

Advies over de operationalisering van het concept personen met een arbeidshandicap

Deze aanbeveling vangt aan met een beschrijving van de in Vlaanderen reeds gehanteerde operationaliseringen van het concept personen met een arbeidshandicap. Op basis hiervan komt de commissie Diversiteit in een tweede gedeelte tot een voorstel van operationalisering van het concept voor het micro-, meso- en macroniveau. In een derde deel gaat de aanbeveling dieper in op de organisatie van de ondersteuning op het vlak van arbeid voor personen met een arbeidshandicap. Dit deel valt uiteen in aangepaste trajectbegeleiding en gespecialiseerde ondersteuning. Een oproep tot het betrekken van alle partners bij de beleidsuitvoering vormt het slot van deze aanbeveling.
Een addendum aan deze aanbeveling focust op enkele operationele punten die behoren tot de bevoegdheid van het beheerscomité van de VDAB en waarvan de sociale partners in overleg met de organisaties van personen met een arbeidshandicap hebben besloten ze in de VDAB door te voeren.