Werkprogramma Commissie Diversiteit 2015

    Bij de Commissie Diversiteit ligt de klemtoon in 2015 op advisering (op eigen initiatief of op vraag) over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2016 van de Vlaamse overheid, het loopbaan- en diversiteitsbeleid (EAD), de actualisatie van de actielijst personen met een arbeidshandicap en het integratiepact.