Duurzame ondernemersloopbaan in de horeca

  Project status
  Lopend

  Dit onderzoeksproject kadert in het Actieplan werkbaar werk dat tot stand kwam onder de sociale partners in de SERV op 6 november 2017.

  Het opzet is enerzijds om een algemeen stramien uit te bouwen voor het vergaren van kennis omtrent deze problematiek bij de zelfstandige ondernemers, dat voor meerdere sectoren bruikbaar kan zijn. Hiertoe wordt een analysestramien omtrent de ‘duurzaamheid van de ondernemersloopbaan’ uitgewerkt. Anderzijds wordt specifiek voor de sector horeca beoogd om meer inzicht te creëren in de ervaringen, mechanismen en contextfactoren, om de oplossingsgerichte strategieën in kaart te brengen, en na te gaan welke noden er zijn aan ondersteuning, maatregelen en instrumenten.

  Wat onderzoeken we?

  Om de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan in de sector ‘Horeca’ te onderzoeken, vertrekken we van een analysekwadrant waarbij er een wisselwerking bestaat tussen (1) de werkbaarheid van het werk, (2) het ondernemen en de economische performantie, (3) de competentieportfolio, en (4) het sociale netwerk bij de bedrijfsvoering. We brengen deze vier sleutelelementen in kaart, samen met ‘good practices’ van ervaren ondernemers evenals desgevallende noden terzake.

  Werkwijze

  Dit onderzoek streeft waar mogelijk naar samenwerking met de sector. Het combineert diverse onderzoeksmethoden. Bevindingen uit de databank van de Werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers en uit literatuuronderzoek, worden aangevuld met kwalitatieve informatie verkregen uit diepte-interviews en focusgroepen met horeca ondernemers en dito experten.

  Timing

  Het project is opgestart in maart 2018. We verwachten de resultaten in juni 2019.

  Resultaten

  De resultaten zullen gebundeld worden in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie en Arbeid.