Beoordelen en belonen

2 mannen voeren beoordelingsgesprekOf een bedrijf of organisatie beoordelings- en functioneringsgesprekken houdt, hangt sterk samen met de opleidingskansen die werknemers krijgen. Bovendien komen deze gesprekken en systemen van prestatiebeloning meer voor in grote en snelgroeiende ondernemingen en organisaties. Dat blijkt uit een nieuw themadossier op basis van de screening Innovatie, Organisatie en Arbeid (IOA) 2011.

Beoordelings- en functioneringsgesprekken gaan samen met opleiding

Uit de IOA-screening blijkt dat 51,5% van de ondernemingen en organisaties in Vlaanderen minstens jaarlijks beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voert. Het gaat om beoordelings- en functioneringsgesprekken op hetzelfde gespreksmoment (24,5%) of twee aparte gespreksmomenten (13,1%).

In grotere ondernemingen komen deze gesprekken meer voor. Zo voert 51,4% van de ondernemingen met een tot negen werknemers beoordelings- en/of functioneringsgesprekken. Dat percentage stijgt met de organisatiegrootte tot 85,7% van de ondernemingen met meer dan 200 werknemers. Bij ondernemingen met minder dan 200 werknemers komen deze gesprekken bovendien meer voor wanneer ze deel uitmaken van een groep of grotere organisatie. Bij snelgroeiende ondernemingen is er meer kans dat deze gesprekken minstens jaarlijks worden gevoerd.

Of men beoordelings- en functioneringsgesprekken voert, hangt sterk samen met opleidingen geven. Het gaat zowel over gewone opleiding en on-the-job training als de ontwikkeling van competenties die verder strekken dan het eigen takenpakket. Dat geldt vooral voor KMO's.

Prestatiebeloning komt meer voor in grote en snelgroeiende ondernemingen

In de meeste organisaties vormen functie en anciënniteit de belangrijkste grondslag voor het vaste basisloon. Zes op tien ondernemingen heeft een systeem van loonclassificatie. Even veel kennen een automatische loonsverhoging op basis van anciënniteit. 43,9% van de ondernemingen heeft een combinatie van deze twee systemen.

Bijna vier op tien ondernemingen heeft een systeem van prestatiebeloning. 26,3% van de ondernemingen heeft een systeem van vaste prestatiebeloning. Een dergelijke loonsverhoging is vooral gebaseerd op individuele prestaties en competenties. 20,3% van de ondernemingen heeft een systeem van variabele prestatiebeloning. Bij deze bonussen of premies spelen ook de collectieve prestaties van de dienst, de afdeling of het team en de financiële resultaten van de onderneming een belangrijke rol. Prestatiebeloning, vast en variabel, komt meer voor in grote en snelgroeiende ondernemingen.