De energievoorziening is cruciaal voor de economie en de samenleving. De overgang naar een duurzame energievoorziening is één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. De SERV bouwde een ruime expertise op rond de werking van de energiemarkten en -prijzen, rationeel energiegebruik en de inzet van hernieuwbare energiebronnen,  energiebevoorradingszekerheid, klimaatverandering en klimaatbeleid …

    Ook de Minaraad adviseert de Vlaamse Regering over het energiebeleid maar dan vanuit milieu-invalshoek. Rgelmatig leidt dat tot een gezamenlijk advies van de SERV en Minaraad.