SERV-werkprogramma 2018

    In 2018, het laatste volle jaar van de legislatuur, kondigen zich nog een aantal belangrijke adviesvragen over voorontwerpen van decreet en ontwerp uitvoeringsbesluiten aan. Daarnaast krijgt het tripartite overleg over het actieplan werkbaar werk en de concrete uitrol ervan dit jaar vorm. Dat is ook het geval voor het akkoord vorming en opleiding voor werkenden. Verder investeert de SERV sterk in het project economie en de arbeidsmarkt van de toekomst, met bijzondere aandacht voor digitalisering en robotisering en circulaire economie. Ter voorbereiding van de nieuwe legislatuur plant de SERV diepgaand evaluatiewerk en aanbevelingen rond onder meer economie en innovatie, energie en begroting.

    In het werkprogramma vind je ook de projecten en activiteiten van de Stichting Innovatie & Arbeid, de Commissies Diversiteit en Sociale Economie en de Adviescommissie Economische Migratie.