Advies VGC toezicht beleids-en beheersccyclus

adviesvraag
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benjamin Dalle
Voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 3 en 8 van het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie