sectorale opleidingsfondsen en aanverwante organisaties

   

  • Alimento - sectorale diensten voor werknemers en werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220)
  • BESKO- Beroepsvereniging schoonheidsspecialisten
  • CEVORA- Opleidingscentrum ANPKB (bedienden sector 218)
  • COBOT - Centrum Opleiding, Bij- en Omscholing in Textiel en Breigoed
  • Co-valent - Vormingsfonds voor de chemische nijverheid
  • Diverscity - Vorming en Opleiding Medewerkers Lokale Besturen
  • EDUCAM - Coördinatiecentrum voor opleiding in autosector en andere sectoren
  • EDUPLUS - Vorming en opleiding groene sectoren
  • FBZ - Fonds bestaanszekerheid kappers - Paritair Comité 314
  • FE.BI - Overkoepelingsorgaan sectorfondsen op federaal niveau
  • FCBO -  Car en Bus opleiding arbeiders
  • FTMA - Fonds voor tewerkstelling en opleiding arbeiders Metaal Antwerpen
  • FTML - Fonds voor tewerkstelling en opleiding arbeiders Metaal Limburg
  • FVB - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid
  • GRAFOC - Grafisch Opleidingscentrum (printmedia)
  • Horecavorming - Horeca Vorming Vlaanderen vzw
  • INOM - Instituut  voor Naschoolse Opleiding Metaalverwerkende Nijverheid
  • IVOC - Instituut voor Vorming en Opleiding Confectie
  • LIBERFORM - Vormingsfonds voor de Vrije Beroepen uit PC336
  • LIMOB - Limburgs Instituut voor de Metaalverwerkende Nijverheid (bedienden)
  • LOGOS - Vormingsfonds Paritair Comité 226 bedienden internationale handel, vervoer en aanverwante
  • Mediarte - Sociaal Fonds audiovisuele sector
  • Montage - Sectorfonds Paritair Comité 111.3 van de montage en kraanverhuurbedrijven
  • OBMB - Opleidingsinitiatief Bedienden Metaal Brabant
  • WOODWIZE- Opleidingscentrum Hout
  • OpFo100 - Fonds voor de vorming van arbeiders in het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden
  • SFBI - Sociaal Fonds Betonindustrie
  • SFTL - Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek 
  • Sociaal Fonds  - Sociaal Fonds Werklieden Autobusdiensten en Autocardiensten
  • Sociaal Fonds voor Podiumkunsten
  • TOFAM - Tewerkstellings- en Opleidingsfonds Arbeiders Metaal (Oost- en West-Vlaanderen)
  • VGI - Verbond Glasindustrie
  • VIBAM - Vormingsinitiatief voor Bedienden  in de Antwerpse Metaalnijverheid 
  • VIVO Social profit - Vlaams Instituut voor Opleiding en Vorming in de Social-profit
  • Vooruitzenden - Vormingsfonds voor uitzendkrachten
  • VORMELEK - Paritair Opleidingsfonds voor Elektriciens
  • VORMETAL - Vormingscentrum bedienden Metaal Oost- en West-Vlaanderen