Vlaams hervormingsprogramma Europa 2020

Om te verzekeren dat het Vlaams hervormingsprogramma EU2020 beleidsmatig een grote betekenis heeft, moet het zich volgens de SERV inhoudelijk enten op het Pact 2020. Daarin zijn immers de Vlaamse doelstellingen voor 2020 opgenomen, gezamenlijk afgesproken tussen Vlaamse Regering, sociale partners en andere middenveldorganisaties.

De thema’s en doelstellingen van het Vlaams hervormingsprogramma EU2020 overlappen in belangrijke mate met die in andere beleidsdocumenten, -plannen en –programma’s.

Op 17 augustus 2010 werd de SERV om advies gevraagd over het Vlaams hervormingsprogramma in het kader van de Europa 2020-strategie (opvolger van de zogenaamde Lissabondoelstellingen).

Voor meer informatie kunt u terecht bij Erwin Eysackers.