SERV wil Vlaams Actieplan Armoedebestrijding in VESOC bespreken

Naar aanleiding van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014 herhaalt de SERV zijn vraag aan de minisster om het Vlaams Actieplan armoedebestrijding en de jaarlijkse actualisatie ervan in te schrijven op de agenda van het VESOC.

Reeds in 2002 werd tussen de SERV en de Vlaamse regering een procedure afgesproken met betrekking tot de betrokkenheid van de Vlaamse sociale partners bij het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en de jaarlijkse actualisatie ervan. Met name werd overeengekomen dat de SERV als zodanig geen advies formuleert over de actieplannen, maar wel dat deze worden overlegd binnen het VESOC. De SERV acht deze vorm van structurele betrokkenheid van de Vlaamse sociale partners bij het besluitvormingsproces inzake armoedebestrijdingsbeleid als meest efficiënt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michel Dethée.