Optimalisatie lokale diensteneconomie moet kaderen in geheel tewerkstellingsmaatregelen

De Vlaamse minister van Sociale Economie wil de maatregel van de Lokale Diensteneconomie (LDE) verbeteren en vroeg daarvoor voorstellen aan de stakeholders. De SERV formuleert in zijn advies  voorstellen voor de doelgroepafbakening, de aard van de dienstverlening en de adviesfunctie in de erkenningsprocedure. De verbetering van de Lokale Diensteneconomie kan voor de SERV niet los staan van de plaats en rol die de maatregel krijgt in het geheel van de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.