Ondersteuning sociale economie afstemmen op hervormingen

Voor de SERV is het ontwerpdecreet ondersteuning sociale economie een belangrijke stap vooruit. De SERV vindt het positief dat de Vlaamse Regering werk maakt van de stroomlijning van de ondersteuningsstructuur voor de sociale economie en van afstemming met de Europese regelgeving. Het huidige ondersteuningsaanbod is erg ondoorzichtig, zorgt voor versnippering van kennis en dienstverlening en is onvoldoende afgestemd op de behoeften van de organisaties die aanspraak maken op de steun.

Voor de SERV is het wel een probleem dat de regelgeving voor de ondersteuningsstructuur wordt vastgelegd op een moment dat de hervormingen in de sociale economie nog niet duidelijk zijn. Het nieuwe decreet maatwerk dat in voorbereiding is, zal voor grondige hertekeningen in het landschap zorgen. Ook wordt aan een nieuw kader voor de lokale diensteneconomie gewerkt. Voor de sociale partners is het dan ook erg belangrijk dat alle puzzelstukken goed op elkaar worden afgestemd. 

In zijn advies vraagt de SERV:

  • de opdracht van het orgaan dat voor beleidsadvisering inzake sociale economie in de SERV wordt voorzien, (louter) een overlegfunctie te geven;
  • het ondersteuningsorgaan (dat instaat voor de collectieve dienstverlening voor de sociale-economieondernemingen) beter af te lijnen;
  • de toekenning van de diverse vormen van steun gepast in te vullen;
  • de regierol van de gemeenten te verduidelijken;
  • het handhavingsbeleid breder in te vullen.