Consultatie over groenboek interne staatshervorming was te beperkt

De SERV bracht op eigen initiatief een advies uit over het Groenboek Interne Staatshervorming. De SERV wil hiermee een bijdrage leveren aan het debat over een efficiënte Vlaamse bestuursorganisatie. De SERV heeft het groenboek procedureel en inhoudelijk geëvalueerd in zijn hoedanigheid van consultatiedocument, de leidende beginselen van de bestuurshervorming geanalyseerd en tenslotte de methoden en instrumenten om de bestuurshervorming in te voeren tegen het licht gehouden.

Een groenboek is een consultatiedocument dat aan brede publieke raadpleging wordt onderworpen. De SERV stelt evenwel vast dat de consultatie beperkt wordt tot een Bestuursforum waarin bijna alleen vertegenwoordigers van de verschillende overheidsniveaus zetelen. De mening van belanghebbende organisaties van burgers, ondernemingen, het maatschappelijk middenveld en de sociale partners kan nochtans het groenboek verrijken en het draagvlak ervoor versterken.

Gezien de parlementaire debatten over het groenboek reeds begin oktober aanvatten, heeft de SERV zich in de fase van het groenboek beperkt tot een bespreking van de concrete doorbraken inzake het streekoverleg en streekontwikkelingsbeleid, wegens de nauwe betrokkenheid van de sociale partners op Vlaams niveau (SERV, VESOC) en subregionaal niveau (SERR’s, RESOC’s).

Voor meer informatie kan je terecht bij Wim Knaepen.