Bied kansen aan jongeren zonder kwalificaties

Het Loopbaanakkoord van februari 2012 zet sterk in op het bieden van kansen aan jongeren die kwetsbaar hun intrede op de arbeidsmarkt doen. Het gaat over jongeren die ongekwalificeerd uit het leerplichtonderwijs uitstromen of recent zijn uitgestroomd. De VDAB moet een aanpak uitwerken zowel collectief als specifiek en gericht op werkervaring. Een concrete invulling zijn de Werkinlevingsprojecten. De sociale partners vinden die invulling nog onvoldoende uitgewerkt, zeker de aspecten werkervaring en kwalificering. Die moeten de essentie van deze trajecten uitmaken.