Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Jaarverslag 2022

Voorwoord

Al voor de vijfde keer neem ik de voorzittersrol bij de SERV op. De vorige keren waren in 2007, 2011, 2015 en 2019. Zo’n ‘hoop’ geschiedenis van het sociaal overleg bij elkaar is onmogelijk in enkele woorden samen te vatten. Aan een berekening van hoeveel adviezen en VESOC-akkoorden dat zijn, wil ik me al helemaal niet wagen.

Maar eerder dan terugblikken, wat we doen in dit jaarverslag, wil ik ook met jullie vooruitkijken. Optimisme is een morele plicht, hoewel we er ook niet flauw moeten over doen: 2023 wordt geen gemakkelijk jaar. Niet alleen door de economische context, met onvoorspelbare energieprijzen die burgers en bedrijven danig onder druk zetten. Maar ook met een oorlog aan de grenzen van Europa, waarvan we de impact nog niet ten volle kennen. En met afgeleide sociale en samenlevingsproblemen, die onze democratie doen kraken en die ons de adem doen inhouden voor de verkiezingen van volgend jaar.

De SERV heeft samen met de sociale partners een heel aparte plaats en eigenheid binnen onze democratie. En als we in een moeilijke context willen standhouden en vooruitgaan, dan zullen we die eigenheid en identiteit moeten vasthouden en heruitvinden.

De SERV is geen raad als een ander. Het is niet zomaar een overleg, maar een plaats waar er niet namens individuen maar namens grote representatieve groepen in onze samenleving gesproken wordt. Een plaats waar een compromis veel meer mensen bindt dan wie er zijn handtekening onder zet. De sociale partners zijn geen onafhankelijke experts. Zij staan voor terreinkennis en expertise, maar ook voor veel meer dan dat. Zij hebben gewicht, vertegenwoordigen iets

Wij zijn dus ook voor de overheid geen gesprekspartner als een ander. Het is vandaag belangrijker dan ooit dat we dat goed beseffen en ook uitstralen. Als de sociale partners het eens geraken over iets en daarmee naar de regering stappen, dan heeft dat gewicht en mag daar ook een engagement tegenover staan, dan verwachten we ook dat er rekening mee wordt gehouden.

Met dit jaarverslag kijken we nog even achteruit maar voor de rest wil ik samen met alle Vlaamse sociale partners vooral vooruitkijken naar de vele uitdagingen waarbij we de baseline van de SERV extra in de verf willen zetten: 2023 wordt sterk door overleg.

Caroline Copers
voorzitter SERV