Home

Alle uitzendbureaus in Vlaanderen moeten een erkenning krijgen. De adviescommissie voor Uitzendactiviteiten geeft de bevoegde Vlaamse minister advies over de erkenning of intrekking van de erkenning van uitzendbureaus.

Zo blijft de sector doorzichtig en is controle mogelijk. De erkenning vormt een bescherming voor de rechten van de werkzoekenden/werknemers. Uitzendbureaus die de regels niet naleven, kunnen bij ernstige en/of herhaalde inbreuken hun erkenning verliezen. Dan kunnen ze niet langer uitzendactiviteiten in Vlaanderen verrichten. 

De lijst van de erkende uitzendbureaus kan je raadplegen en downloaden van de website van het Departement

Werk en Sociale Economie.