IOA 2011 - Innovatie

    Themadossier IOA 2011

    In zijn driejaarlijkse Innovatie-Organisatie-Arbeid (IOA) screening peilt de Stichting Innovatie & Arbeid naar de trends in het toepassen van nieuwe of innovatieve vormen van bedrijfsvoering, personeelsbeleid, en management- of organisatieconcepten.
    Daaruit blijkt dat bedrijven het meest (62,5%) procesinnovaties gevolgd door technologische (48,2%) en product- en diensteninnovatie (42,6%). In minder mate innoveren ze in de arbeidsorganisatie (33,0%) en het personeelsbeleid (23,8%). Bedrijven die innoveren doen dat meestal op meerdere domeinen tegelijk.