Innovatief en duurzaam aanbesteden in Vlaanderen

    twee met gras begroeide kliffen met wegen in vorm van gezicht die samenkomen in een opgaande pijlIn welke mate ondersteunt de Vlaamse overheid innovatief en duurzaam aanbesteden en hoe doet ze dat? Biedt de Europese regelgeving hierbij opportuniteiten? Deze en andere onderzoeksvragen komen aan bod in het rapport Innovatief en duurzaam aanbesteden van de Stichting Innovatie & Arbeid. Verder gaat de aandacht in dit rapport naar een aantal buitenlandse voorbeelden en de positie van KMO’s.
    Openbare opdrachten of aanbestedingen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en vastgelegde procedures volgen. Europa stimuleert overheden hierbij meer en meer tot innovatieve en duurzame aankopen en vraagt hiervoor ook programma’s uit te werken. Zo voorziet de nieuwe richtlijn 2014/24/EU over overheidsopdrachten in een aanzienlijke uitbreiding van de methodieken en procedures om innovatie en duurzaamheid in aanbestedingen na te streven. Op Belgisch niveau moet de nieuwe richtlijn tegen 18 april 2016 in wetten worden omgezet. Vlaanderen kan hierbij mee richtinggevend optreden.