Informatiedossier TOA 2007 Indicatoren Pact van Vilvoorde ICO en product- of dienstinnovatiecijfer

    Informatiedossier TOA 2007 Indicatoren Pact van Vilvoorde ICO en product- of dienstinnovatiecijfer

    In dit dossier worden de resultaten voorgesteld van een selectie van de gegevens van de TOA-enquête die kunnen gebruikt worden om twee doelstellingen van het Pact van Vilvoorde op te volgen: de ICO (Indicator Competentiegerichte Ondernemingen) en het Product- of dienstinnovatiecijfer.
    De TOA-enquête gaat over de mate waarin nieuwe managements- of organisatieconcepten worden toegepast in de Vlaamse economie. De enquête wordt driejaarlijks afgenomen. Het is een telefonische enquête bij een steekproef van ondernemingen en organisaties uit alle sectoren, inbegrepen het onderwijs, de overheid en de social profit. Het onderzoek is ontworpen om een zicht te krijgen op feitelijke ontwikkelingen in het bedrijfsleven over een langer tijdsperspectief.