Informatiedossier. Samenwerking bij technologische innovatie.

    Informatiedossier. Samenwerking bij technologische innovatie. Drempels en hefbomen voor bedrijven en kenniscentra.

    Het onderzoek brengt de drempels en de hefbomen in kaart waarmee bedrijven en kenniscentra te maken krijgen die willen samenwerken in het domein van de technologische innovatie. Dit kadert in het engagement dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is aangegaan om bij te dragen tot de discussie over het toekomstig innovatiebeleid in Vlaanderen. Naast een literatuurstudie bevat dit informatiedossier vooral ervaringen die zijn opgetekend tijdens individuele gesprekken en groepsdiscussies met bevoorrechte getuigen. De beschreven drempels en de hefbomen of succeselementen zijn divers en vatbaar voor aanvullingen en kritiek. Ze vormen geen standpunten van de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid. De bevoorrechte getuigen zijn sleutelfiguren, gekozen in overleg met de sociale partners en geselecteerd op basis van hun ervaring op het terrein. De sleutelfiguren zijn geselecteerd uit ondernemingen, kenniscentra en intermediaire organisaties. Daarnaast spraken we met organisaties die gespecialiseerd zijn in netwerking. Dit is geen representatieve groep van bedrijven en kenniscentra, maar een selectie van een grote verscheidenheid aan situaties. Er is een mix van bedrijven zonder samenwerking en met meer of minder intensieve samenwerking met kenniscentra en contacten met intermediaire organisaties. Er is speciale aandacht voor de kleine en middelgrote bedrijven.

    Dit onderzoek sluit aan bij IOA 2011 - Kennisbronnen en samenwerking bij innovatie 

    Meer nieuws en publicaties over innovatie bij de SERV.