Informatiedossier Open innovatie in de bouwsector

    Bij open innovatie scoort de bouwsector niet hoog als het gaat om de samenwerking tussen bedrijven bij onderzoek en ontwikkelingen. Het E-peil kan daar verandering in brengen als meer bedrijven de early adopters in de bouwsector gaan volgen. Het E-peil staat voor de energieprestatie bij nieuwbouw en grote renovaties, het is een indicator binnen de energieprestatiebeoordeling (EPB). Het E-peil werkt voor de voorlopers in innovaties als een trigger om op zoek te gaan naar vernieuwingen en vooral naar nieuwe combinaties van materialen en van het bouwproces. Het belang van luchtdichtheid om het E-peil te bereiken is niet vreemd aan de behoefte tot meer samenwerking op de werf en met de materiaalproducenten. Ook voor het competentiebeleid heeft duurzaam bouwen in het algemeen en e-zuinig bouwen in het bijzonder belangrijke gevolgen. Werknemers moeten vakoverschrijdend denken en ook polyvalenter zijn. De basisvoorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen materiaalproducenten is het vertrouwen en vooral ook de potentiële win-winsituatie. Door producten te combineren tot nieuwe producten of betere productieprocessen of diensten kunnen bedrijven zich beter handhaven of hun marktaandeel vergroten. Het 'massiefpassief'-verhaal van de samenwerking tussen een baksteenfabrikant en een producent van isolatie is een mooi voorbeeld van hoe de marktpositie met de samenwerking verzekerd kan worden. Als meer bedrijven zulke combinaties kunnen vinden is dat goed voor de bedrijven én voor het e-zuinig bouwen.

    Met het oog op potentiële ondersteuning door de overheid ging de Stichting Innovatie & Arbeid in dit onderzoek op zoek naar drempels en hefbomenbij de samenwerking tussen de bouwpartners. We hanteren de brede definitie: verbetering/nieuw voor het bedrijf (incrementeel).