Informatiedossier Maatschappelijk verantwoord ondernemen

    Duurzaam zaken doen duurt het langst

    De Stichting Innovatie & Arbeid verrichtte in 2010 op vraag van de Vlaamse sociale partners onderzoek rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij veertien ondernemingen in Vlaanderen. Daarbij kwamen initiatieven aan bod over people, planet, profit en de effecten op de bedrijfsvoering. De Stichting verzamelde informatie op basis van bedrijfsdocumenten, interviews met bedrijfsverantwoordelijken en werknemersafgevaardigden (als er een afvaardiging was) en internetgegevens, maar biedt geen exhaustief overzicht van alle MVO-initiatieven die de bedrijven nemen.