Informatiedossier IOA 2011 - ICO 2020

  Informatiedossier IOA 2011: Indicatoren voor het pact 2020 - ICO 2020 en product- of dienstinnovatiecijfer

  In dit dossier wordt een selectie van de gegevens van de IOA-enquête (voorheen TOA) voorgesteld. Het gaat om de resultaten die het mogelijk maken twee doelstellingen van het Pact van Vilvoorde op te volgen, nl. de ICO 2020 (Indicator Competentiegerichte Ondernemingen en organisaties) en het Product- of dienstinnovatiecijfer. Beide gegevens zijn afgeleid uit de driejaarlijkse IOA-enquête van de Stichting Innovatie & Arbeid.

  De bedoeling van de ICO 2020 is de opvolging van doelstelling D11.4 van het Pact 2020: In 2020 zullen meer bedrijven […] een strategisch competentiebeleid voeren. De indicator geeft een aanduiding van het aantal bedrijven in Vlaanderen dat een strategisch competentiebeleid voert.

  De ICO 2020 wordt berekend voor alle bedrijven en organisaties met minstens 10 werknemers. De indicator geeft het percentage aan van het aantal bedrijven dat op minstens de helft van 13 criteria scoort (8 op een maximum van 15 punten). De indicator is vrij eenvoudig van opbouw, gebaseerd op in de IOA beschikbare gegevens. Daardoor is de ICO 2020 transparant is in zijn samenstelling en eenvoudig in berekening. De ICO 2020 is de opvolger van de ICO en is gebaseerd op het dezelfde principe, maar met aangepaste en verfijnde criteria. 37,6% van de ondernemingen en organisaties met minstens 10 werknemers behalen in 2010 8 of meer van de 15 punten op de criteria.

  Het innovatiecijfer wordt ook uit de gegevens van de IOA-enquête afgeleid en wordt berekend om doelstelling D4.2.1uit het Pact 2020 op te volgen: […] een verdubbeling (vanaf 2007) van de omzet uit nieuwe of verbeterde producten en diensten.
  Het cijfer is het gemiddelde percentage van de omzet dat gebaseerd werd op nieuwe of verbeterde producten en diensten voor een representatief staal van ondernemingen met 10 of meer werknemers uit de primaire sector, industrie, bouw en diensten.

  Het innovatiecijfer bedraagt voor 2011 10,9%. Dat is een daling met 5.9% tegenover 2007. De dalende trend die zich reeds liet optekenen tussen 2004 en 2007 heeft zich verder gezet.