Informatiedossier Innovatiestructuren in Vlaanderen

    Innovatiestructuren in Vlaanderen. Beschrijving van de kernlijst.

    InnovatiewolkHeel wat ondernemingen hebben nood aan ondersteuning bij het invoeren van innovaties, maar het is niet zo duidelijk op welke wijze ze in de praktijk effectief geholpen worden. Zijn er te weinig ondersteunende structuren of zien de bedrijven door het verwilderde bos de (vele) bomen niet meer?

    De Stichting Innovatie & Arbeid deed onderzoek naar de innovatiestructuren in Vlaanderen en stelde zich daarbij de vraag hoe de belangrijkste innovatiestructuren ondersteuning bieden aan bedrijven, in welke mate er tussen deze structuren synergie in werking bestaat en op welke wijze er aansluiting is bij de innovatieclusters van het Europees onderzoeksprogramma. Dit is het vierde onderzoek van de Stichting over het thema Vlaams innovatiebeleid en opnieuw wordt de informatie meegenomen in de adviezen over innovatie van de SERV.