Informatiedossier Geweld door derden

    Voorkomen dat een vonk vuurwerk wordt

    Dagelijks krijgen organisaties met agressie van externen te maken. Deze agressie wordt steeds driester, vooral in de stad. Begrip voor moeilijke klanten is belangrijk, maar bij agressie staan organisaties meestal pal achter hun personeel. Om het agressiepreventiebeleid te onderzoeken klopte de Stichting Innovatie & Arbeid aan bij negen organisaties in Vlaanderen. Vooral de verbale agressie kwam in het onderzoek aan bod.

    De preventiepiramide is een interessant instrument voor het opzetten van een integraal agressiebeheersingsbeleid, waarvan de principes steeds meer toegepast worden. Dit instrument helpt organisaties systematisch stil te staan bij de problemen van geweld door derden waarmee ze geconfronteerd worden en bij de maatregelen van preventie en nazorg die ze voor het personeel, de klanten en de organisatie kunnen nemen.