Clusterbeleid in Europa

    Een analyse van clusterprogramma’s in Europese landen en regio’s met een bijzondere aandacht voor Wallonië, Nederland en Duitsland

    De Vlaamse Regering maakt volop werk van de uitbouw van een nieuw Vlaams economisch clusterbeleid. Een goed moment voor de Stichting Innovatie & Arbeid om de ervaringen met clusterbeleid in andere Europese lidstaten en regio’s in kaart te brengen. Het onderzoeksrapport geeft een overzicht van de kenmerken van het clusterbeleid in Europa, en schetst een aantal actuele inzichten en trends. Het rapport  maakt ook een vergelijking van de keuzes die gemaakt werden bij onze naaste buren Wallonië, Nederland en Duitsland. Uit het onderzoek blijkt dat clusterbeleid altijd maatwerk blijft. Wat werkt voor het buitenland is daarom nog geen ideale aanpak voor de eigen regio.