Checklist ICT en human capital in kmo Checklist bestemd voor ICT en Algemeen Managers

    Checklist ICT en human capital in kmo Checklist bestemd voor ICT en Algemeen Managers

    Met deze checklist willen we aandachtspunten opsporen bij het implementeren van Informatie en CommunicatieTechnologie, kortweg ICT.

    Ondernemers van kleine bedrijven hebben het vaak moeilijk om zich een duidelijk beeld te vormen van een optimaal ICT-beleid, aangepast aan hun specifieke producten en de marktvraag. Problemen worden dan ad hoc aangepakt zonder algemeen beleid. Deze checklist geeft op een gestructureerde manier inzage in ICT-beleid en de arbeidsorganisatorische aspecten in een KMO. Hierbij gaat speciale aandacht naar de inzet van menselijk kapitaal, Human Capital.