Beoordelings- en functioneringsgeprekken

    Beoordelings- en functioneringsgeprekken

    De resultaten van de enquête leren dat twee derde van de werknemers in Vlaanderen beoordelings- of functioneringsgesprekken heeft. Uit de verzamelde gegevens werden enkele randvoorwaarden afgeleid die van belang zijn voor zowel de tevredenheid van werknemers over hun beoordelings- en functioneringsgessprekken als hun werkmotivatie.

    Thema's en trefwoorden