Werkbaar werk en werk–privébalans

  Oefeningen en presentaties om de werk–privébalans bespreekbaar te maken.

  Doelpubliek

  Deelnemers die zicht willen krijgen op de werk–privébalans in hun bedrijf/organisatie en/of die balans willen verbeteren.

  Doelstelling

  Deelnemers inzicht geven in het verband tussen werkbaar werk en de werk-privébalans. Deelnemers kunnen de maatregelen die in hun eigen organisatie bestaan wat betreft de werk–privébalans in kaart brengen en voorstellen tot verbetering uitwerken.

  Aanpak

  Met behulp van een checklist brengen de deelnemers de situatie in hun eigen bedrijf/organisatie in kaart. De resultaten worden in een ruimer kader geplaatst op basis van cijfers uit de WBM. In een presentatie wordt een beeld geschetst van de invloed van werkdruk, overwerk, nachtwerk en roosterwijzigingen op de werk–privébalans, komen de risico indicatoren aan bod en bekijken we welke kenmerken van het bedrijf en werknemer een rol spelen in de werk–privébalans.
  Je kan een medewerker van de Stichting Arbeid & Innovatie vragen om de cijfers toe te lichten.

  Materiaal

  Onder documenten kan je de presentaties downloaden