Werkbaar werk en leermogelijkheden op het werk - registreren van opleidingen

  Een voorbeeld van registratieformulier waarmee je ook on-the-job trainingen kan registreren.

  Hoeveel tijd is er vorig jaar aan opleidingen besteed? Wie volgde welke soort opleidingen en welke functies zijn opgeleid met peterschap? Welke kosten brengen welke opleidingen met zich mee?

  Voor wie?

  Bedrijven en personeelsverantwoordelijken die hun opleidingsinspanningen willen bijhouden om het opleidingsbeleid beter te kunnen opvolgen en sturen.

  Doelstellingen

  Opleidingen hebben in de Vlaamse textielbedrijven een belangrijke plaats en betekenen een aanzienlijke investering in tijd en middelen. Bedrijven houden kengetallen van hun opleidingsinspanningen bij om het opleidingsbeleid beter te kunnen opvolgen en sturen. Hier vind je een voorbeeld van registratieformulier waarmee je opleidingen kan registreren.

  Aanpak

  Je kan het model eenvoudig aanpassen aan bedrijfsspecifieke situaties en verwachtingen. De gebruikte voorbeelden zijn geïnspireerd op casestudies in 8 bedrijven en geven de meest voorkomende opleidingssituaties in de textielsector weer. Waar nodig worden de cellen in het schema toegelicht.

  Materiaal

  Je kan een voorbeeld van een registratieformulier downloaden en gebruiken in jouw eigen organisatie.
  Meer informatie over dit onderzoek vind je onder publicaties.