Vormingspakket: Werkstress, achtergronden en aanpak

  Basisinformatie rond werkstress en werkbaar werk.

  Voor wie?

  Het pakket richt zich tot deelnemers die met de problematiek van werkstress en kwaliteit van de arbeid bezig zijn (als leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), als personeels verantwoordelijken, als lijnverantwoordelijken, als vakbondsafgevaardigden, als preventiedeskundigen, …)

  Doelstelling

  De deelnemers inzicht geven in de stressproblematiek zodat ze kunnen meedenken over of een inbreng doen in het stresspreventiebeleid op ondernemingsvlak. De deelnemers kunnen werkstress plaatsen in het ruimere geheel ‘kwaliteit van de arbeid’ zoals onderzocht in de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. Ze kennen het begrip werkbaar werk, kunnen oorzaken van stress aangeven en leggen een link tussen werkbaar werk en de organisatie van het werk.

  Aanpak

  Het vormingspakket is modulair opgebouwd. Je kan met het pakket zelf een vorming in elkaar steken. Naast inhoudelijke modules zijn in het pakket een aantal didactische werkvormen opgenomen: presentaties, handleidingen video, vragenlijsten, bordspel, enz.

  Materiaal

  Onder documenten kan je de verschillende delen van het vormingspakket downloaden