Steuninstrumentarium voor open innovatie in bedrijven in Vlaanderen

  Project status
  Afgerond

  Vanuit de vaststelling van de fragmentatie van het innovatie-instrumentarium heeft de SERV-commissie Economie aan de Stichting Innovatie & Arbeid een onderzoek gevraagd naar het steuninstrumentarium voor innovatie in bedrijven in Vlaanderen.

  Wat onderzoeken we?

  De focus van het onderzoek ligt op het steuninstrumentarium voor open innovatie tussen bedrijven in Vlaanderen. De kernvraag is welke overheidsinstrumenten er zijn om open innovatie tussen bedrijven in Vlaanderen te stimuleren. De focus ligt niet op wet- of regelgeving en overheidsprogramma’s, maar op concrete economische of financiële ondersteuning.

  Werkwijze

  In dit onderzoek zijn, op basis van databanken met ondersteuningsmaatregelen voor innovatie en literatuuronderzoek, gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders van instrumentaria om open innovatie tussen bedrijven te stimuleren. In de gesprekken is nagegaan welke middelen ingezet worden en welke aanvullingen eventueel wenselijk zijn. De belangrijkste organisaties die instrumenten (ook Europese middelen) inzetten voor open innovatie zijn IWT, EWI, Agentschap Ondernemen, de Participatiemaatschappij Vlaanderen en de Herculesstichting.
  Naast gesprekken met beleidsondersteunende en operationele instanties zijn ook enkele casestudies beschreven. Ten slotte is ook gebruik gemaakt van de informatie verkregen op studiedagen en andere themameetings.

  Timing

  Gepubliceerd in juni 2013.

  Resultaten

  In Vlaanderen zijn vijf beleidsstructuren nauw betrokken bij het ontwerpen en uitrollen van het Vlaams instrumentarium om open innovatie te ondersteunen:

  Het Vlaams beleidsinstrumentarium bestaat uit subsidies, faciliteiten, sensibilisering en ondersteuning door intermediaire organisaties. Er is geen een-op-eenrelatie tussen structuren en instrumenten omdat de beleidsstructuren op het terrein samenwerken rond de verschillende beleidsinstrumenten. Naar efficiëntie is dit voor bepaalde initiatieven zeker verdedigbaar of zelfs wenselijk. Helaas doet dit soms afbreuk aan de transparantie van het beleidsinstrumentarium.