Simulatiespel 'Wie verdient het?'

  Een simulatieoefening over prestatiebeloning.

  In het voorjaar slaat de evaluatiekoorts weer toe in bedrijven en organisaties. Dat zorgt vaak voor de nodige commotie zowel bij medewerkers als leidinggevenden. Toch vinden medewerkers het belangrijk om één keer per jaar met hun direct leidinggevende een gesprek te hebben over het eigen functioneren en dat van hun afdeling. Wat het beloningsaspect betreft gaan zowel leidinggevenden als medewerkers principieel akkoord met de koppeling van beloning aan een prestatiebeoordeling. Maar niettegenstaande deze 'principiële' goedkeuring, bestaat er zowel bij leidinggevenden als bij medewerkers heel wat kritiek op het (eigen) systeem.

  Voor wie?

  Iedereen die geïnteresseerd is in beoordelings- en beloningssystemen.

  Doelstelling

  Discussie over het beoordelings- en beloningssysteem op verschillende niveaus mogelijk maken. Inzicht in verband tussen beloningssystemen en ‘loon naar werken’, samenwerken, problemen oplossen, afspraken maken, elkaar ondersteunen, evaluatiegesprekken, …

  Aanpak

  In kleine groepjes worden verschillende beloningsystemen uitgeprobeerd via de combinatie van een bord- en kaartspel.

  Materiaal

  Onder documenten krijg je een zicht op de mogelijkheden van dit simulatiespel.