Simulatiespel 'Het Netwerkspel'

  Simulatieoefening over de make or buy beslissing.

  Bedrijven en organisaties staan regelmatig voor de beslissing: produceren we zelf of kopen we in? Kostenverlaging door procesoptimalisatie of schaalvoordelen, toegang tot middelen, technologie en kennis die men zelf niet in huis heeft kunnen een goede reden zijn om activiteiten uit te besteden. Maar tegelijkertijd moet men nagaan in welke mate de uitbesteding een invloed heeft op de kwaliteit van de producten of diensten of op de bestaande technologie.

  Voor wie?

  Deelnemers die meer willen weten over uitbesteding en de gevolgen ervan.

  Doelstellingen

  Deelnemers krijgen inzicht in de motivatie om uit te besteden, het verloop van zo’n uitbesteding en de gevolgen ervan, de relaties en communicatiestromen tussen de bedrijven.

  Aanpak

  Twee bedrijven op een concurrerende markt van schietschijfjes worden geconfronteerd met de make or buy beslissing. Hiervoor moeten ze de markt van onderaannemers verkennen, overeenkomsten sluiten, allianties aangaan, personeel aanwerven of ontslaan, enzovoort.

  Materiaal

  Via de inks onder documenten krijg je een zicht op de mogelijkheden van dit simulatiespel: