Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaam zaken doen duurt het langst

  Project status
  Afgerond

  MVO moet meer zijn dan een marketinglabel. Aan de hand van gevalstudies in ondernemingen in Vlaanderen beschrijven we voorbeelden van wat MVO in de praktijk kan inhouden.

  Vele bedrijven benaderen MVO steeds meer systematisch. Ze hebben economische motieven, maar zien zichzelf ook als een deel van een groter geheel, vinden respect voor mens en natuur belangrijk en willen rekening houden met de belangen van hun stakeholders.

  Wat onderzoeken we?

  Wat houdt een systematische benadering van MVO in? Op welke domeinen werken ondernemingen maatschappelijk verantwoord en welke partijen zijn erbij betrokken?

  Vele bedrijven benaderen MVO steeds meer systematisch. Ze hebben economische motieven, maar zien zichzelf ook als een deel van een groter geheel, vinden respect voor mens en natuur belangrijk en willen rekening houden met de belangen van hun stakeholders.

  Wat onderzoeken we?

  Wat houdt een systematische benadering van MVO in? Op welke domeinen werken ondernemingen maatschappelijk verantwoord en welke partijen zijn erbij betrokken?

  Werkwijze

  De Stichting Innovatie & Arbeid verzamelde informatie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), met name initiatieven rond people, planet, profit en de effecten op de bedrijfsvoering, aan de hand van interviews met bedrijfsverantwoordelijken en werknemersafgevaardigden en op basis van documenten. Het onderzoek vond plaats bij grote ondernemingen (BP Geel, Delhaize, DEME Groep, SD Worx, Van Gansewinkel Groep); kleinere en middelgrote, familiale bedrijven (De Duurzame Drukker, Derwael, Dillen Bouwteam, Efico, NIVO-finess) en organisaties met een expliciet maatschappelijke doelstelling (De Punt, Ecopower, Rotonde, Triodos Bank).

  Timing

  Het onderzoek werd gepubliceerd in december 2010.

  Resultaten

  In theorie vertrekt MVO van een geïntegreerde visie waarbij de dimensies people, planet, profit tegelijk aan bod komen. Bij de bedrijven groeit er een zich ontwikkelend strategisch MVO-kader. De kernaandachtspunten sluiten aan bij hun kernactiviteiten. Verder richt MVO zich op de belangen van de voor hen direct belangrijke stakeholders. Naarmate het MVO-beleid zich ontwikkelt, is er ruimte voor bijkomende MVO-thema’s. MVO impliceert een langetermijnvisie en maatwerk. In de eerste plaats hebben bedrijven aandacht voor profit of een verantwoord marktbeleid, met verantwoorde marktniches, producten, diensten, processen, investeringen, enzovoort. Daarnaast besteden ze aandacht aan milieubeleid: energie-, materiaal- en grondstoffengebruik en afvalbeheer. Personeelsbeleid en MVO komen iets minder uit de verf.

  Volgens de theorie hanteert een bedrijf een MVO-managementssysteem: formulering van waarden en missie; interne analyse van eigen MVO-prestaties; externe analyse met inventarisatie van stakeholders en hun belangen; keuze van prioriteiten; formulering van een strategie met prestatiedoelstellingen en –indicatoren; implementatie, evaluatie en bijsturing van de strategie. Verschillende bedrijven hebben een expliciet MVO-kader en alle organisaties hebben managementverantwoordelijken die MVO begeleiden. Verschillende rapporteren expliciet naar buiten uit over MVO, enkele met MVO-verslagen volgens de Global Reporting Initiative-normen.

  Hoe de inventarisatie en participatie van de stakeholders concreet verloopt, zou nog meer in detail moeten onderzocht worden. In vijf cases blijken werknemersvertegenwoordigers van de MVO-initiatieven op de hoogte via de gebruikelijke overlegkanalen en het jaar- en MVO-verslag. De werknemers en werknemersafgevaardigden voelen zich niet altijd zo nauw betrokken bij de initiatieven. De werknemersafgevaardigden vragen vooral investeringen in een stimulerend personeelsbeleid en aandacht voor een voldoende personeelsbezetting, een aangepaste werkorganisatie en maatregelen tegen toegenomen werkdruk.

  Van het project werd een samenvatting gepubliceerd in een SERV-bericht.