De klok rond ... gezondheid en sociaal leven in ploegenarbeid

  In Vlaanderen werken iets meer dan 200.000 mensen in ploegen. Zij werken op andere uren of momenten van de dag: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds, ’s nachts, tijdens het weekend. Het beste ploegenstelsel bestaat niet. Elk stelsel heeft zijn sterke en zwakke punten. In dit pakket focussen we op 7 gezondheidsrisico’s en 3 sociale risico’s.

  Voor wie?

  Dit vormingspakket wil in eerste instantie basismateriaal aanbieden. Het pakket bevat dus geen uitgewerkt stappenplan om een ploegensysteem in te voeren of te verbeteren. Het pakket belicht de belangrijkste gezondheidsrisico’s en sociale risico’s verbonden aan volcontinue ploegenarbeid. Welke risico’s zijn er? Hoe kan men deze herkennen? Welk verband is er tussen de risico’s, enzovoort. Er werd voor deze keuze geopteerd omdat het pakket gebaseerd is op het onderzoek ploegenstelsels in volcontinue bedrijven.

  Doelstellingen

  De deelnemers hebben inzicht in de mogelijke gezondheidsrisico’s en sociale risico’s verbonden aan ploegenarbeid en kunnen op basis van afgesproken criteria een ploegensysteem analyseren en voorstellen tot verbetering formuleren.

  Aanpak

  Het vormingspakket bestaat uit verschillende deelthema’s of modules die uitgewerkt zijn in verschillende werkvormen. U kan een keuze maken op basis van de doelgroep, uw eigen vaardigheden, de middelen die ter beschikking staan en de manier van werken in uw organisatie.

  Materiaal