ICT & Human Capital in kmo's

  Project status
  Afgerond

  Op basis van beschikbare databanken schetsen we een beeld van het gebruik van Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) in Vlaamse kmo’s. We peilen ook naar de impact van ICT-inzet op het menselijke kapitaal in de onderneming.

  Wat onderzoeken we?

  Centraal in het project staat het ontwerp van een checklist ICT & Human Capital voor kmo’s. Die geeft op een gestructureerde manier inzage in het beleid en de organisatorische aspecten in een kmo op vlak van Informatie- en CommunicatieTechnologie, kortweg ICT.

  Daarnaast wordt in het project nagegaan welke ICT in bedrijven aanwezig is en welke hiervan de invloed is op de organisatie van het werk en de taken van de werknemers. ICT omvat alle infrastructuur die zorgt voor dataopslag en dataverkeer.

  Werkwijze

  Op basis van gesprekken met bedrijfsleiders van kmo’s en bevoorrechte getuigen uit de ICT-sector worden  aandachtpunten opgespoord bij de implementatie van ICT. Deze zijn niet directief maar ondersteunend om een betere beslissing te kunnen nemen op maat van het bedrijf.

  Over de implementatie van ICT-toepassingen binnen een kmo bestaat er weinig cijfermateriaal. Wel beschikken we over twee bestaande enquêtes uit 2006. Enerzijds een enquête naar het gebruik van ICT in ondernemingen, een jaarlijkse enquête door de federale overheid in opdracht van Eurostat. Anderzijds een ICT-enquête op vraag van het Europees Parlement, in België geïntegreerd in de Enquête ArbeidsKrachtentelling (EAK). Op basis van deze gegevens wordt een nieuwe analyse gemaakt.

  Timing

  De analyse liep in 2007. Het rapport is gepubliceerd in 2008.

  Resultaten

  De checklist behandelt 10 aandachtspunten bij implementatie van ICT in kmo’s. Zo is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de bedrijfsactiviteiten en van de gewenste ontwikkelingen. Op basis daarvan kan nagegaan worden hoe ICT het bedrijfsbeleid kan ondersteunen of sturen en welke infrastructuur daarvoor nodig is. Budgettaire beperkingen zullen mee beslissen over volgende keuzes. Waar wordt de ICT beheerd? Kan het bedrijf een eigen ICT-afdeling of een ICT-specialist opbrengen? Allemaal vragen waarbij heel wat informatie moet worden verzameld, intern en extern het bedrijf. De keuzes bij ICT-projecten kunnen een belangrijke impact hebben op de arbeidsorganisatie, de competenties van de medewerkers en het personeelsbeleid. Communicatie met de werknemers die met de ICT zullen gaan werken en met de interne ICT-specialist(en) omvat niet alleen technische, maar ook sociale aspecten. Veranderingen kunnen bij werknemers onzekerheid teweeg brengen: kan ik mijn job houden? Hoe krijg ik die nieuwe vaardigheden onder de knie? Biedt de ICT loopbaanperspectieven? Wat zit erin voor mij? De aandachtspunten helpen hierbij.

  IT-toepassingen voor orderbeheer zijn vaker aanwezig in grotere dan in kleinere Vlaamse ondernemingen met een computer. Bij de Vlaamse ondernemingen met IT-toepassingen voor orderbeheer is er ook een significant verschil naar de bedrijfsgrootte voor de koppeling aan alle andere activiteiten. Hoe groter het bedrijf hoe meer kans op een koppeling aan de facturatie en het betalingssysteem; aan het beheren van de productie, dienstverlening of logistiek; aan het intern systeem voor (her-) bestelling van vervangingsvoorraden; aan het bedrijfssysteem van de leverancier (voor leveranciers buiten de ondernemingsgroep) en aan het bedrijfssysteem van klanten (voor klanten buiten de ondernemingsgroep).

  ERP’s zijn de ‘backbone’ omdat het de ruggegraat van de bedrijfsactiviteiten vormt. Bij een koppeling van het orderbeheer aan twee of drie andere activiteiten kunnen we spreken van een semi-ERP. Gemiddeld genomen hebben 55,9% van de Vlaamse ondernemingen een semi-ERP informatisering. Bij 14,9% van de Vlaamse ondernemingen kunnen we spreken van een ERP of bedrijfsbrede informatisering. Ook uit deze resultaten blijkt dat de kans op een bedrijfsbrede informatisering stijgt naarmate de onderneming meer werknemers heeft.